Certifikati

Certifikati firme Vincent d.o.o. za reviziju Tuzla i njenih uposlenika.


Vincent d.o.o. za reviziju Tuzla
Ovlaštenom revizoru - Imamović Sabaheta
Ovlaštenom revizoru - Imamović Edna
Ovlaštenom revizoru - Altumbabić Dina